Informatief: GTB

Dit is een zuiver informatief stukje over (traject)begeleiding naar werk via vzw GTB Vlaanderen.

Wat is GTB?

GTB staat voor Gespecialiseerde Trajectbepaling- en begeleidingsdienst. Het is een vzw, vereniging zonder winstoogmerk, die mensen met een (vermoeden van een) arbeidsbeperking/arbeidshandicap begeleidt naar werk. GTB is actief in heel Vlaanderen en is verspreid over de verschillende werkwinkels van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). Concreet betekent dit dat in elke (grote) werkwinkel iemand van GTB aanwezig is.

Een arbeidshandicap is een aandoening van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of om je job uit te voeren. Enkele voorbeelden: autisme, slechthorendheid, rugklachten, stembandverlamming, spierziekte, chronisch vermoeidheidssyndroom…   Bron: http://www.vdab.be/arbeidshandicap/default1.shtml 

Wie mag bij GTB in begeleiding?

Enkel mensen met een (vermoeden van een) arbeidshandicap/arbeidsbeperking mogen door GTB begeleid worden in hun zoektocht naar werk. Deze arbeidshandicap mag ruim opgevat worden en kan zowel gaan over (soms ook een combinatie van) fysische, psychische, mentale als psychiatrische beperkingen. In eerste instantie wordt gekeken of deze beperkingen door een bepaalde instantie ‘erkend’ worden. (lees: het staat ergens op papier) Zo kan dit bijvoorbeeld gaan over een attest van de arts/specialist, een attest van verhoogde kinderbijslag, een erkenning bij het VAPH of/en FOD, een attest ingevuld door je adviserende geneesheer van de mutualiteit,…

Heb je geen ‘geldig’ document en vind je toch dat je gespecialiseerde begeleiding nodig hebt richting arbeidsmarkt, dan kan je via GTB (of VDAB) doorverwezen worden naar een Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA). Deze dienst zal via gesprekken en (indien nodig) via een aantal testen jouw beperking op de werkvloer (al dan niet) staven.

Belangrijk! Niet enkel werkzoekenden die een uitkering krijgen via werkloosheid (RVA) komen in aanmerking voor een begeleiding naar werk. Ook personen met een andere (of geen) bron van inkomsten mogen zich inschrijven. Voor mensen met een uitkering van de mutualiteit is het belangrijk dat zij op voorhand een document laten invullen door hun adviserende geneesheer van de mutualiteit. Dit om de toestemming om stappen te zetten naar werk goedgekeurd te hebben alvorens de begeleiding te beginnen. Dit document kan je opvragen in jouw dichtsbijzijnde VDABwerkwinkel. (meer info? Klik hier)

Wat is trajectbegeleiding bij GTB?

Zowel VDAB als GTB kunnen je, als werkzoekende met een arbeidsbeperking, begeleiden. Het grote verschil is dat GTB een intensievere begeleiding aanbiedt en nauwer samenwerkt met diensten die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen met een beperking op de werkvloer.

Concreet ziet een begeleiding er in grote lijnen als volgt uit:

Als eerste stap kom je op kennismakingsgesprek om, zoals het woord zegt, kennis te maken met het aanbod van GTB. Daarnaast wordt samen met jou uitgezocht of het aanbod van GTB een antwoord kan bieden op jouw vraag en verwachtingen.

Ga je van start, dan word je opnieuw uitgenodigd door iemand van GTB voor een individueel gesprek om verder uit te klaren wat jouw vraag naar werk precies is. Dit noemen we de oriëntatiefase of de ‘trajectbepaling’. In één of meerdere gesprekken wordt samen een uiteindelijk, en haalbaar, doel vastgesteld (wat natuurlijk nog kan veranderen in de loop van de begeleiding, maar het geeft een zekere richting in de begeleiding). Het einddoel dat GTB graag voor ogen neemt, is (langdurige) betaalde tewerkstelling. Is betaalde tewerkstelling (nog) niet haalbaar, dan wordt er samen met jou gezocht naar een aanvaardbaar alternatief.

Weet je waar je naar toe wil, dan wordt samen met jou uitgezocht hoe je dit doel kan bereiken. Vaak gaat het om een traject, waarbij gewerkt wordt met een aantal tussenstappen. Zo kan het zijn dat je bijvoorbeeld nog nood hebt aan een bijkomende opleiding. Of je bent al een tijdje ‘uit roulatie’ en je wil terug stelselmatig uren opbouwen bij een werkgever. Misschien weet je niet goed meer wat je wel nog allemaal kan en wil je eerst een aantal zaken uitproberen vooraleer je beslist welke richting je uit wil en kan. Veel is mogelijk en veel is afhankelijk van je huidige situatie en daarnaast van het aanbod op de opleidings- en begeleidingsmarkt.

Ben je na het traject aan het werk, dan stopt de begeleiding niet onmiddellijk. Jouw begeleid(st)er kan jou en je werkgever mee ondersteunen door bijvoorbeeld praktische hulp aan te bieden zoals het in orde brengen van de BTOM’s. Via een aantal opvolggesprekken wordt bekeken hoe de tewerkstelling verloopt en of er eventuele bijsturingen nodig zijn op de werkvloer.

Jouw begeleid(st)er bij GTB is de rode draad van start tot einde; doorheen het hele ‘traject’. Van bij de start zal zij/hij met jou bekijken wat jouw mogelijkheden (nog) zijn, zoveel mogelijk rekening houdend met jouw (thuis)situatie en het aanbod op de opleidings- en arbeidsmarkt. Doorheen het hele traject is het zijn/haar taak jou te begeleiden bij de uitvoering van de afgesproken stappen en bij te sturen waar nodig.

De algemene visie van GTB is ‘regulier waar mogelijk, gespecialiseerd waar nodig’. Dit betekent dat GTB, indien dit nodig is tijdens het traject, (vaak) intensief gaat samenwerken met verschillende – gespecialiseerde – partners.

Wie zijn de gespecialiseerde partners van GTB?

Vaak wordt er tijdens een trajectbegeleiding samengewerkt met één of meerdere verschillende partners, afhankelijk van hoe jouw traject er uit ziet en wat je nodig hebt op vlak van ondersteuning.

Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA)

Via GTB of VDAB kan je doorverwezen worden naar het GA. Enerzijds om te bepalen of je een beperking hebt op de werkvloer en/of welke soort begeleiding het meest is aangewezen voor jou. Anderzijds gaat GTB of VDAB jou ook naar GA doorverwijzen voor een advies in kader van de Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen indien je geen automatische rechten opent. (meer info volgt)

Sinds juli 2014 heeft GTB deze dienst (GA) overgenomen en is deze geïntegreerd in de werking van GTB.

– Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdienst (GOB)

In elke provincie zijn er verschillende GOB’s waarmee GTB samenwerkt. Dit zijn diensten die enkel mensen met een arbeidsbeperking begeleiden naar en op de werkvloer. Hun aanbod is zeer ruim en per GOB kan er nog een specifieker aanbod zijn voor bepaalde ‘doelgroepen’ (lees: mensen met een bepaalde, specifieke beperking bv autisme, blinden,…).

De begeleiding is intensiever als deze van GTB en hun werking onderling kan verschillend zijn. Meestal bieden ze het volgende aan:

– oriëntering: soms in groep, met praktische opdrachten. Doel is uitzoeken welke richting je nog aankan/wil en of dit realistisch is

– opleiding: dit kan in het GOB zelf zijn of op een externe opleidingsvloer (bv CompetentieCentrum van VDAB,…)

– stages op de werkvloer: jouw begeleider van GOB (= ‘jobcoach’) gaat jou begeleiden op een bestaande werkvloer. Er zijn verschillende soorten van stages: oriënterende stages (om uit te zoeken welke richting je nog uit wil en/of wat je nog aan kan), vacaturegerichte stages (op basis van een bestaande vacature probeer je de job eerst via stage uit alvorens over te gaan tot een contract) en stages om je op te leiden op de werkvloer (de zogenaamde Individuele Beroepsopleidingen -IBO- of Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleidingen -GIBO-).

– sollicitatietraining en -begeleiding: jouw jobcoach leert je wat een ‘goede’ cv is, waar je moet op letten tijdens het solliciteren en begeleidt jou mee naar de werkvloer

In principe heeft GTB een gelijkaardig aanbod op vlak van begeleiding. Jouw trajectbegeleider van GTB zal jou naar een GOB doorverwijzen wanneer jullie vinden dat er een intensievere begeleiding naar en op de werkvloer nodig is. De kracht van een GOB ligt bij het feit dat jouw jobcoach jou langduriger kan begeleiden (en meer aanwezig is) op een werkvloer.

Een GOB heeft ook een beperkt aanbod naar mensen die werken: zo geven ze ook loopbaanbegeleiding en kunnen ze ondersteuning bieden aan werkgevers en werknemers (met een arbeidshandicap weliswaar) op de werkvloer, via jobcoaching bijvoorbeeld.

– Dienst Arbeidshandicapspecialisatie (DABP – Dienst Arbeidsbeperking) van VDAB

Met deze dienst van VDAB werken zowel GTB als VDAB vooral samen in kader van erkenning van de Bijzondere TewerkstellingsOndersteuningsMaatregelen (BTOM). De meest voorkomende aanvragen betreffen deze in verband met de Vlaamse Ondersteuningspremie en de Arbeidspost- en arbeidsgereedschap (-en kledij)aanpassingen. Maar ook andere BTOM’s kunnen aangevraagd worden (zoals bijvoorbeeld het recht om te werken in een beschutte werkplaats, het recht op een doventolk,…)

– Zorgpartners

Afhankelijk van de nood aan en de soort van GTBbegeleiding kan er samengewerkt met en/of doorverwezen worden naar verschillende ‘zorg’diensten. Dit kan specifiek gaan over de Psychologische Dienst van de VDAB bijvoorbeeld, maar even goed over centra algemeen welzijnswerk, centra geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, revalidatiecentra,…

Trajectbegeleiding of loopbaanbegeleiding?

Beide soorten van begeleidingen worden aangeboden via (onder andere) GTB.

Loopbaanbegeleiding via GTB (en GOB) is er voor mensen (met een vermoeden van) een arbeidsbeperking die aan het werk zijn en willen stilstaan bij hun huidige en toekomstige loopbaan. Loopbaanbegeleiding is betalend via loopbaancheques en niet alle collega’s bij GTB bieden loopbaanbegeleiding aan. Het grote verschil met andere loopbaancentra is dat je zeker een loopbaanbegeleid(st)er krijgt met expertise op het gebied van personen met een arbeidsbeperking. (Meer info over loopbaanbegeleiding? Klik hier)

Trajectbegeleiding is er voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. In de meeste situaties zal deze persoon niet meer verbonden zijn aan een arbeidscontract. Toch is het zo dat er – in bepaalde gevallen – nog mensen onder contract in trajectbegeleiding komen bij GTB. Vaak gaat het hier over mensen die een uitkering krijgen via de mutualiteit en waarbij het duidelijk is dat ze omwille van hun beperking niet terug kunnen naar hun huidige werkgever.

Wanneer je voor het eerst contact opneemt met GTB is het dus van groot belang te vermelden of je al dan niet verbonden bent aan een arbeidscontract en of je dit contract op langere termijn wenst te behouden of te verbreken. Samen met jou wordt dan de afweging gemaakt welke begeleiding voor jou, op dat moment, het meest passend is.

Hoe raak je bij GTB ‘binnen’?

Algemeen geldt dat, indien je stappen wil zetten naar werk, je best contact opneemt met je lokale, dichtsbijzijnde werkwinkel van VDAB. Iemand van VDAB zal je uitnodigen voor een gesprek en samen met jou bekijken of een begeleiding via GTB het meest voor jou is aangewezen.

Meer info vind je via deze link: http://www.vdab.be/arbeidshandicap/defaultwz.shtml

Natuurlijk kan je ook rechtstreeks contact opnemen met GTB. De persoon die je aan de lijn krijgt, zal jou graag uitleggen wat je moet doen om uitgenodigd te worden op een informatie- en kennismakingsmoment. (Zeker in geval van loopbaanbegeleiding is het best rechtstreeks contact op te nemen met GTB.)

Contactgegevens van GTB vind je via:  http://www.gtb-vlaanderen.be/

Meer info?

Alle correcte en up to date informatie met betrekking tot arbeidshandicap, vind je op volgende link:

http://www.vdab.be/arbeidshandicap/default.shtml

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.