Informatief: Voetverzorging

Dit is een zuiver informatief stuk over mogelijke financiële tussenkomsten via de Belgische ziekenfondsen in kader van voetverzorging. 

Portrait of a young girl enjoying a healthy skin treatment at a spa resort.

Er zijn verschillende soorten specialisten:

Pedicure

Een pedicure of voetverzorger zorgt voor een goede (basis)verzorging van de normale, niet pathologische/niet zieke voet. Het gaat hierbij om het knippen van de nagels, verwijderen van eelt,… vanuit een algemeen gezondheidsperspectief of cosmetisch oogpunt.

Podoloog

Een podoloog is een paramedicus die na verwijzing van een (huis)arts/specialist patiënten met klachten ter hoogte van de voet onderzoekt en indien nodig behandelt om een zo optimaal mogelijke en pijnloze gang/beweging van de patiënt te verkrijgen. De podoloog beperkt zich niet alleen tot de voet op zich, maar zal ook een probleem steeds oorzakelijk bekijken in relatie tot het hele lichaam. Hogergelegen klachten (zoals knie- en rugklachten bijvoorbeeld) die hun oorsprong vinden in het verkeerde gebruik of in de verkeerde werking van de voet behoren tot het werkterrein van de podoloog.

Aan de hand van allerlei specifieke onderzoeken, vervaardigt de podoloog hulpmiddelen, bijvoorbeeld op maat gemaakte vormen uit silicone om specifieke voetproblemen te behandelen en podologische zolen.

Orthopedist

Een orthopedist is een arts/specialist en behandelt alle afwijkingen (al dan niet aangeboren), groeistoornissen en gevolgen van een ongeval ter hoogte van het houdings- en bewegingsapparaat. Dat zijn dus de botten, de gewrichten, de spieren, pezen en banden. Het plaatsen van een kunstheup, opereren van een hernia zijn hiervan voorbeelden.

De orthopedist maakt prothesen (bv kunstheup), orthesen (bv polsbrace), steunzolen en/of orthopedische schoenen op maat.

Bandagist

Een erkend bandagist werkt als technieker in de werkplaats van een orthopedisch bedrijf, ziekenhuis, een revalidatiecentrum of  in een zelfstandige werkplaats. De bandagist maakt hulpmiddelen, voornamelijk prothesen en orthesen van leder, textiel en kunststof.

En er zijn verschillende terugbetalingsmodaliteiten:

Pedicure

Mutualiteiten voorzien geen standaard terugbetaling voor pedicure vanuit de verplichte verzekering. (Dit is de sociale verzekering waarbij het RIZIV* voor iedereen standaard dezelfde terugbetalingen voorziet op basis van nomenclatuurcodes of bepaalde behandelingen.)

Maar als lid van een mutualiteit betaal je verplicht een maandelijkse (leden)bijdrage. Hiermee betaal je, vaak zonder dat je dit weet, een aanvullende verzekering waarbinnen tal van voordelen vallen: terugbetaling kampen, sportactiviteiten, brillen,… maar dus ook pedicure.

Elke mutualiteit heeft zijn eigen ‘voordelenpakket’ of ‘aanvullende verzekering’ waarop je aanspraak kan maken. Dit betekent dat elke mutualiteit verschillende voorwaarden en terugbetalingen kan voorzien onder andere in kader van pedicure.

Neem dus contact op met je eigen mutualiteit om te bekijken of je al dan niet een tussenkomst kan krijgen, best voor de start van je eerste sessie voetverzorging!

*RIZIV: RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering: Belgische openbare instelling sociale zekerheid. 

Steunzolen en podologische zolen

Wat is het verschil tussen steunzolen en podologische zolen?

Een steunzool wordt gemaakt door een orthopedische schoentechnieker (orthopedist of bandagist met erkend RIZIV nummer) op voorschrift van een arts/specialist. De schoentechnieker maakt veelal gebruik van een schuimdoos om afdrukken van de voet te nemen, in een belaste toestand. De kleine individuele aanpassingen die nodig zijn worden nadien aangebracht op een prefab zool: er bestaan verschillende voorafbestaande vormen van zolen waarop men de aanpassingen aanbrengt. De contouren van de voet worden via deze techniek niet altijd mooi afgelijnd.

Podologische zolen worden gemaakt op basis van de resultaten van een klinisch en biomechanisch onderzoek en na het afnemen van een (on-) belaste afdruk van de voeten. Deze zolen kunnen gemaakt worden in verschillende vormen en kunnen uit verscheidene materialen bestaan.  De keuze van de vorm en het materiaal van de zolen is afhankelijk van de klacht van de patiënt, het doel van de zolen en natuurlijk de resultaten van het biomechanisch onderzoek. Elke zool is op maat gemaakt en bevat steeds een individuele correctie en/of ontlasting.

Podologische zolen worden best gebruikt in combinatie met de juiste schoenen. De podoloog voorziet steeds schoenadvies.

Opgepast! Een verschil in terugbetaling!

Tot nu toe voorziet de sociale zekerheid (RIZIV) enkel een tussenkomst voor podologische zolen bij personen met diabetes type 2, verbonden aan een zorgtraject*/met een diabetespas. Voor deze doelgroep voorziet het ziekenfonds een tussenkomst voor 2 behandelingen bij de podoloog en een volledige terugbetaling van het honorarium voor diabeteseducatie bij de podoloog.

Voor ieder ander persoon voorziet het RIZIV en dus jouw mutualiteit GEEN tussenkomst voor podologische zolen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat, op dit moment, podologie door het RIZIV beschouwd wordt als een paramedisch beroep. De podoloog heeft tot op vandaag nog geen erkenningsnummer van het RIZIV waardoor er geen terugbetaling kan bekomen worden.

*Een zorgtraject is een overeenkomst tussen de patiënt, huisarts en de geneesheer-specialist die bij de behandeling betrokken is. De artsen hebben regelmatig overleg over de behandeling van de patiënt, wat resulteert in een optimale coördinatie en opvolging van de zorg. 

Het RIZIV/ de mutualiteit voorziet wel een tussenkomst voor steunzolen als de zolen voldoen aan volgende voorwaarden:

– ze moeten voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria en vervaardigd zijn uit materiaal dat door het RIZIV is voorgeschreven

– de steunzolen moeten afgeleverd worden door een bandagist of orthopedist met een erkend RIZIV nummer.

Om de terugbetaling te bekomen, moet je het getuigschrift voor aflevering dat je krijgt van de schoentechnieker ondertekenen en dit samen met het voorschrift van de geneesheer-specialist binnen brengen bij jouw mutualiteit.

Volgende tussenkomsten zijn geldig bij een geconventioneerde* specialist.

– Ben je jonger dan 18 jaar, dan heb je recht op een jaarlijkse tussenkomst per zool (voor 2015: 24,61 euro per zool).

– Ben je ouder dan 18 jaar, dan heb je om de 2 jaar recht op een tussenkomst per zool (voor 2015: 24,61 euro per zool).

*geconventioneerde specialist: deze zorgverlener houdt zich aan de officiële tarieven, afgesproken met de mutualiteiten, en vraagt geen ereloonsupplementen. 

Tips!

– het voorschrift van de arts/specialist voor de steunzolen is maar 2 maanden geldig, dus ga tijdig naar de schoentechnieker (orthopedist, bandagist).

– vraag op voorhand of de specialist geconventioneerd is of niet; sommige zorgverleners kunnen ook gedeeltelijk geconventioneerd zijn. Dit betekent dat ze op bepaalde tijdstippen van de dag of op bepaalde plaatsen wèl erelonen kunnen aanrekenen waardoor je meer gaat betalen.

– vergeet het getuigschrift voor aflevering dat je krijgt bij de schoentechnieker niet te ondertekenen: zonder handtekening geen tussenkomst!

Orthopedische schoenen

Wat zijn orthopedische schoenen?

Orthopedische schoenen zijn aangewezen als steunzolen niet voldoende meer helpen of niet meer voldoende zijn om nog comfortabel te stappen. Elke orthopedische schoen wordt op maat gemaakt aan de hand van statisch en dynamisch onderzoek, digitale metingen, gipsafdrukken,…

Hoe een financiële tussenkomst bekomen?

Met een voorschrift van een gespecialiseerde arts*, samen met eventueel RXfoto’s, ga je naar een erkende schoentechnieker**. Deze schoentechnieker dient op zijn beurt een aanvraag ter tussenkomst in bij de adviserende geneesheer van jouw ziekenfonds.

Wanneer het de eerste keer is dat je aangepaste schoenen laat maken, zal de adviserende geneesheer jou oproepen voor een onderzoek. Deze arts beslist of er een tussenkomst zal zijn door het ziekenfonds. Eénmaal deze arts het  akkoord voor tussenkomst heeft gegeven, roept hij/zij jou doorgaans niet meer op wanneer je nieuwe aangepaste schoenen koopt. Tenzij het gaat om andere aanpassingen/soort schoenen.

* gespecialiseerde arts moet één van volgende zijn: specialist in heelkunde, specialist in orthopedische heelkunde, specialist in neurochirurgie, revalidatie-arts, reumatoloog, pediater of neuroloog

** erkende schoentechnieker: orthopedist of bandagist met erkend RIZIV nummer 

Hoeveel betaalt de patiënt?

Het remgeld (je eigen aandeel dat je betaalt nà de tussenkomst door jouw mutualiteit) is afhankelijk van de categorie van de nomenclatuurcodes die de schoentechnieker gebruikt. Het is in de eerste plaats de schoentechnieker die jou dus kan zeggen hoeveel het je zelf gaat kosten en hoeveel het ziekenfonds zal tussenkomen.

Wanneer mag je een nieuw paar schoenen bestellen (waarbij het ziekenfonds opnieuw tussenkomt)?

Er zijn 2 grote categorieën*:

Categorie A (zware aandoening):

– Ben je jonger dan 18 jaar, dan mag je elke 9 maanden een nieuw paar bestellen

– Ben je ouder dan 18 jaar, dan heb je recht op een nieuw paar orthopedische schoenen om de 12 maanden

Categorie B (lichte aandoening)

– Ben je jonger dan 18 jaar, dan heb je recht op een nieuw paar om de 9 maanden

– Ben je tussen 18 en 65 jaar, dan mag je een nieuw paar om de 12 maanden

– Ben je ouder dan 65 jaar, dan heb je recht op een nieuw paar na 2 jaar

* de schoentechnieker weet, op basis van de nomenclatuurnummers, tot welke categorie jij behoort

Tip!

Vraag steeds een prijsofferte bij de schoentechnieker, vooraf! Zo weet je waaraan je je kan verwachten.

Semi-orthopedische schoenen

Wat zijn semi-orthopedische schoenen?

Semi-orthopedische schoenen zijn schoenen met veel meer mogelijkheden voor aanpassingen aan de binnenkant van de schoen. Daarnaast is er ook voldoende ruimte voor een uitneembaar orthopedisch voetbed (waardoor er zeker voldoende ruimte is voor een eventuele steunzool). Deze schoenen kunnen eventueel vervaardigd worden uit elastische stoffen zodat er weinig druk komt op de tenen of de voet.

Hoe een tussenkomst bekomen?

Enkel diabetespatiënten kunnen bij een gespecialiseerde arts een voorschrift verkrijgen dat recht geeft op een tussenkomst voor semi-orthopedische schoenen. Met dit voorschrift ga je naar een schoentechnieker om je schoenen te laten maken/aanpassen. Van de schoentechnieker krijg je een ‘getuigschrift voor aflevering’.

Beide attesten (voorschrift specialist en het getuigschrift voor aflevering) breng je binnen bij je mutualiteit om een tussenkomst te verkrijgen.

Hoeveel betaalt de patiënt?

Op basis van de aanpassingen en leeftijd zijn er andere bedragen van tussenkomst. Jouw schoentechnieker kan je hier duidelijke informatie over geven.

Wanneer mag je een nieuw paar schoenen bestellen (waarbij het ziekenfonds opnieuw tussenkomt)?

– Ben je jonger dan 5 jaar, dan heb je recht op 3 paar nieuwe schoenen per jaar

– Ben je tussen 5 jaar en 18 jaar, dan is er een tussenkomst voor 2 paar nieuwe schoenen per jaar

– Ben je ouder dan 18 jaar, dan heb je recht op 1 paar schoenen per jaar

Tip!

Vraag steeds een prijsofferte bij de schoentechnieker, vooraf! Zo weet je waaraan je je kan verwachten.

2 thoughts on “Informatief: Voetverzorging

 1. Zeer nuttige informatie! Ik wist niet dat er zo’n ding is als podologische zolen en ik denk dat het echt redelijk is om die te gebruiken omdat zij op basis van de resultaten van een klinisch en biomechanisch onderzoek worden gemaakt en dat betekent dat er geen DIY erin zit. Ik wil straks naar een orthopedist gaan omdat mijn voeten veel pijn doen als ik loop en hopelijk zal hij me iets adviseren – orthopedische schoenen of zoiets.

  • Dank je wel, Lauren.
   Podologische zolen, steunzolen, orthopedische schoenen,… Het is allemaal zoeken, maar vooral ook aanvoelen.
   Zo ging ik eergisteren naar het Runners’ lab voor raad in verband met loopschoenen. Ook daar waren podologen aan het werk en werd er degelijk advies gegeven. Het is echt uitzoeken en ondervinden… Natuurlijk belangrijk te weten of en hoeveel er wordt tussengekomen door je mutualiteit, want alle beetjes helpen!
   Ik wens je veel succes op je zoektocht en hopelijk vind je snel soelaas!
   Groetjes,
   Anja

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.