Informatief: Loopbaanbegeleiding

Dit is een zuiver informatief stukje over loopbaanbegeleiding.

Wat is loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding bestaat uit een aantal gesprekken, waarbij tijdens het eerste wordt bekeken wat je loopbaanvraag is. Dit is een heel belangrijk gesprek omdat dit de basis vormt voor de verdere begeleiding. Loopbaanvragen kunnen heel verschillend zijn.

Zo ben je bijvoorbeeld aan het werk, maar doe je het niet graag meer en wil je uitzoeken welk werk je beter zou liggen.

Misschien heb je het moeilijk om je privéleven met je werk te combineren en wil je gaan uitzoeken hoe je deze beter op elkaar kan afstemmen.

Of je voelt je wel goed binnen je bedrijf, maar wil graag uitzoeken of andere functies je beter zouden liggen.

Daarnaast kan het natuurlijk ook zijn dat je voelt dat je je huidige job niet meer aankan en dat je wil gaan zoeken naar wat nog wel haalbaar is. Misschien kan dit op je huidige werk door je beperkingen te gaan bespreken met je werkgever (en deze gesprekken kan je dan tijdens de loopbaanbegeleiding inoefenen bijvoorbeeld) of door te zoeken naar een aangepaste functie of aangepast werk.

Tijdens de loopbaangesprekken gaat het ook vaak over sollicitatietechnieken, het bespreekbaar maken van je beperking bijvoorbeeld, het aanpassen van je cv, eventueel het aanvragen van bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (meer info hierover later). Lees verder